Eide, B. J., E. Os, og I. Pramling Samuelsson. «Små barns medvirkning i samlingsstunder». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, januar 2012, doi:10.7577/nbf.320.