Ytterhus, B., og I. Åmot. «Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 18, nr. 1, oktober 2019, doi:10.7577/nbf.3286.