Ahlskog-Björkman, E. Interaktionens Betydelse För Barns Lärande - En Studie Av Barns Möte Med Slöjd I Förskolan. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, Bd. 7, June 2014, doi:10.7577/nbf.343.