Änggård, E. «Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, oktober 2012, doi:10.7577/nbf.414.