Ärlemalm-Hagsér, E. «Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, november 2012, doi:10.7577/nbf.417.