Bjørgen, K. «Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, oktober 2012, doi:10.7577/nbf.418.