Åmot, I. «Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, november 2012, doi:10.7577/nbf.437.