Greve, A., og K. Løndal. «Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, november 2012, doi:10.7577/nbf.447.