Vatne, B. «Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, desember 2012, doi:10.7577/nbf.471.