Emilsson, A., og I. Pramling Samuelsson. «Jakten på det kompetenta barnet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, desember 2012, doi:10.7577/nbf.476.