Holmberg, Y. «Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, desember 2012, doi:10.7577/nbf.477.