Jansen, T., L. Gjems, og K. Rydjord Tholin. Ā«Fagsamtaler i barnehagenĀ». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 5, nr. 1, desember 2012, doi:10.7577/nbf.478.