Larsen, A. K., og M. V. Slåtten. «Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 7, februar 2014, doi:10.7577/nbf.541.