Hjort, M.-L., og N. Pramling. «Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 7, juni 2014, doi:10.7577/nbf.610.