Winger, N., og B. J. Eide. «”Nytråkk” i gamle spor. Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe.». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, Bd. 9, mars 2015, doi:10.7577/nbf.688.