Stokke, A., A. Weydahl, og G. Calogiuri. «Barn Og Fysisk Aktivitet I Barnehagen: Hvordan Kan aktivitetsnivået Dokumenteres?». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, Bd. 8, desember 2014, doi:10.7577/nbf.717.