Lembrér, D., og T. Meaney. «Being and Becoming As Socialisation in a Mathematical Activity in Preschool». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, Bd. 11, oktober 2015, doi:10.7577/nbf.992.