Hagen, Trond Løge. «Hvilken Innvirkning Har Barnehagens Fysiske Utemiljø På Barns Lek Og De Ansattes Pedagogiske Praksis I Uterommet.». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 100 (juli 1, 2015). åpnet september 28, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1430.