Føsker, Line Rønning. «På Leit Etter Grunnlag for Norske Barnehagers Matematikkdidaktiske Arbeid Med romforståelse. - Et Systematisk søk På Forskning Om Barns Utvikling Av romforståelse Gjort I Barnehagekonteksten 1995-2010». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 100 (juli 1, 2015). åpnet september 21, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1432.