Essahli Vik, Nassira. «Språkkartlegging Av flerspråklige Barn I Barnehagen - Fra Kontrovers Til Kompromiss?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 140 (juli 10, 2017). åpnet desember 7, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1734.