Nordvik, Grete Karin, og Bente Vatne. «Eksamensoppgaver I barnehagelærerutdanningen I Lys Av formålet Om En Integrert, Profesjonsrettet Og Forskningsbasert Utdanning». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 160 (november 27, 2017). åpnet september 21, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1749.