Haukenes, Siri, og Liv Anna Hagen. «Sangrepertoaret I Barnehagen - Tradisjon Eller Stagnering?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 150 (oktober 3, 2017). åpnet august 15, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1792.