Birkeland, Johanna, og Elin Eriksen Ødegaard. «Under Lupen - Praksislæreres Observasjonspraksis I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 17, no. 1 (mars 26, 2018). åpnet februar 20, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2160.