Fauske, Ragnhild. «‘Det Er Berre sånt Som Vi Gjer På Dyr. Vi Gjer Det Ikkje På Menneske’ – Interaksjon Og Forhandling Om Eksistensielle spørsmål I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 17, no. 1 (april 11, 2018). åpnet september 21, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2234.