Alnervik, Karin, Charlotte Öhman, Eva Lidén, og Monica Nilsson. «Barn Och vårdnadshavares Minnen Av Deltagande I Pedagogisk Dokumentation». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 17, no. 1 (juni 15, 2018). åpnet august 15, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2342.