Alvestad, Marit, Jan-Erik Johansson, Thomas Moser, og Frode Søbstad. «Status Og Utfordringer I Norsk Barnehageforskning». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 2, no. 1 (mars 18, 2009). åpnet august 15, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/249.