Johansen, Birgitte. «Førskolelærere Om Barns Oppholdstid I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 2, no. 3 (februar 1, 2009). åpnet august 15, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/250.