Tveter Thoresen, Ingeborg. «Barnehagen I Et Utdanningspolitisk Kraftfelt». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 2, no. 3 (februar 1, 2009). åpnet januar 21, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/252.