Ackesjö, Helena. «Förskoleklasslärare Som gästarbetare: Gränsmarkeringar via Sociala stängningar». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3, no. 1 (april 15, 2010). åpnet oktober 20, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/253.