Björklund, Camilla. «Att fånga Komplexiteten I Små Barns lärande: En Metodologisk Reflektion». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3, no. 1 (april 19, 2010). åpnet oktober 21, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/254.