Thulin, Susanne. «Barns frågor under En Naturvetenskaplig Aktivitet I förskolan». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3, no. 1 (april 15, 2010). åpnet august 10, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/255.