Giske, Rune, Magrethe Tjensvoll, og Sindre M. Dyrstad. «Fysisk Aktivitet I Barnehagen: Et Casestudium Av Daglig Fysisk Aktivitet I En Avdeling Med femåringer». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3, no. 2 (juni 18, 2010). åpnet august 11, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/257.