Sverdrup, Toril, og Anne Myrstad. «De Yngste Barna Som Vegfarere I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 180 (juni 4, 2019). åpnet september 19, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2622.