Børhaug, Kjetil, og Dag Øivind Lotsberg. «Barnehageledelse I Endring». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3, no. 3 (desember 8, 2010). åpnet september 23, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/277.