Jernes, Margrethe, Marit Alvestad, og Marta Sinnerud. «”Er Det Bra, eller?” Pedagogiske Spenningsfelt I møte Med Digitale verktøy I Norske Barnehager.». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3, no. 3 (desember 9, 2010). åpnet juli 6, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/280.