Pramling Samuelsson, Ingrid. «Ska Barns Kunskaper Testas Eller Deras Kunnande Utvecklas I förskolan?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3, no. 3 (desember 28, 2010). åpnet oktober 27, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/284.