Johansen Lyngseth, Else. «Forebyggende Muligheter Ved Dynamisk språkkartlegging Med TRAS-Observasjoner I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3, no. 3 (desember 29, 2010). åpnet august 15, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/292.