Andreassen, Bengt Ove. «Perspektiver På Hva En førskolelærer Trenger å Kunne Om Religion: Rammeplananalyse Og Preskriptive Innspill». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4, no. 1 (juni 30, 2011): 17-31. åpnet oktober 20, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/295.