Bendiksen, Solveig Åsgard. «Skriveverkstedet - Om Design Og Iscenesettelse Av litterasitetsmiljøer for Unge Tegnmakeres Skrivelek I Lys Av a/r/Tografisk Metodologi». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 18, no. 1 (august 30, 2019). åpnet oktober 20, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2971.