Jansen, Kirsten E., Eva Johansson, og Elin Eriksen Ødegaard. «Forord: På Jakt Etter Demokratibegrep I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4, no. 2 (august 28, 2011): 61-64. åpnet oktober 21, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/306.