Grindland, Berit. «Uenighet Som Demokratisk Praksis I måltidsfellesskapet På småbarnsavdeling». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 4, no. 2 (august 28, 2011): 75-90. åpnet august 11, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/308.