Berge, Anita. «"Læring Er Bare å Ta Trinn for Trinn, Det Er Et Langt Steg Fra Begynnelse Til slutt": Noen førskolelæreres Og grunnskolelæreres Beskrivelser Av læring Og læringsprosesser I Barnehage Og Skole». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5, no. 1 (januar 30, 2012). åpnet oktober 31, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/312.