Moe, Randi, og Grete Nordvik. «Spor Etter kjønnsdiskurser I Barnehagepersonalets Praksisfortellinger». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5, no. 1 (januar 28, 2012). åpnet august 11, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/314.