Stefansen, Kari. «Små Barns Livsverdener: Klassespesifikke Erfaringsrom?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5, no. 1 (januar 28, 2012). åpnet august 11, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/319.