Ytterhus, Borgunn, og Ingvild Åmot. «Barn Med Og Uten Funksjonsnedsettelser Og Deltagelse I Forskergrupper – når Og Hvordan Kan Ulike Kvalitative Forskningsmetoder Få Alle Barn Til å Delta I Forskning?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 18, no. 1 (oktober 9, 2019). åpnet oktober 21, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/3286.