Änggård, Eva. «Att Skapa Platser I naturmiljöer: Om Hur Vardagliga Praktiker I En I Ur Och Skur-förskola Bidrar till Att Ge Platser Identitet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5, no. 1 (oktober 17, 2012). åpnet august 11, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/414.