Åmot, Ingvild. «Etikk I Praksis: Barn Med Samspillsvansker Og Medvirkning I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5, no. 1 (november 11, 2012). åpnet oktober 20, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/437.