Emilsson, Anette, og Ingrid Pramling Samuelsson. «Jakten På Det Kompetenta Barnet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5, no. 1 (desember 14, 2012). åpnet oktober 20, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/476.