Holmberg, Ylva. «Musikstunder I förskolepraktik: Samband Mellan Musikens Mening, Aktivitet Och Aktivitetsformer». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5, no. 1 (desember 18, 2012). åpnet august 4, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/477.