Jansen, Turid, Liv Gjems, og Kristin Rydjord Tholin. «Fagsamtaler I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 5, no. 1 (desember 14, 2012). åpnet august 15, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/478.